Vergoeding lidmaatschap patiëntenvereniging 2022


 

 

 

Vergoeding lidmaatschap patiëntenvereniging 2022

Jaarlijks maken wij een overzicht van de vergoeding van lidmaatschap van patiëntenorganisaties via de aanvullende verzekering. Daarbij nemen we als vertrekpunt de aanvullende verzekeringen zoals weergegeven op www.zorgverzekeringskaart.nl . Ook maken we gebruik van informatie van independer.nl, zorgwijzer.nl en zo nodig de polisvoorwaarden behorend bij aanvullende zorgverzekeringen.

 

Vanaf juli 2016 heet de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF) voortaan Patiëntenfederatie Nederland. Omdat onze oude naam nog wel voorkomt in de polisvoorwaarden van de aanvullende verzekeringen, vindt u onze oude naam nog terug in dit document.

 

Een aantal patiëntenorganisaties heeft met verschillende zorgverzekeraars afspraken gemaakt over de vergoeding van het lidmaatschap voor patiëntenverenigingen voor hun leden. U kunt dit navragen bij uw patiëntenvereniging.

 

U mag ook mailen naar onze secretaris Wim: info@rveindhoven.nl voor een pdf, die wellicht beter leesbaar is.

 

 

Product Vergoeding lidmaatschap patiëntenvereniging Voorwaarden
De Amersfoortse
Aanvulling Optimaal 100% De patiëntenvereniging is aangesloten bij een landelijk of regionaal patiënten- en consumentenplatform.
Deze aanvullende verzekering kunt u vanaf 1 januari 2020 niet meer nieuw afsluiten. Heeft u al een Aanvulling Optimaal, dan kunt u deze behouden tot het moment dat u deze opzegt of een andere aanvullende verzekering bij Amersfoortse kiest.
De Friesland
AV Optimaal Plus Max. € 25,- per kalenderjaar U heeft recht op een vergoeding voor het lidmaatschap van een patiëntenvereniging die is aangesloten bij de Patiëntenfederatie Nederland, MIND of Ieder(in).
AV Frieso Compleet Max. €70,- per kalenderjaar Zie bovenstaand
IZA
IZA Extra zorg 1 Max. € 25,- per kalenderjaar De kosten van het lidmaatschap van een patiëntenvereniging die is aangesloten bij de Patiënten Federatie Nederland of koepelorganisatie Ieder(in) of het lidmaatschap van een door ons aangewezen organisatie. We vergoeden één lidmaatschap per jaar. Om de kosten vergoed te kunnen krijgen, stuurt u ons (een kopie van) het bewijs van inschrijving of het betalingsbewijs mee. Om uw declaratie soepel te kunnen verwerken, moet de volgende informatie duidelijk op (de kopie van) het bewijs van inschrijving of betalingsbewijs vermeld staan;

•  naam van de patiëntenvereniging of de door ons aangewezen organisatie

•  uw lidmaatschapsnummer bij de patiëntenvereniging of de door ons aangewezen organisatie

•  uw klantnummer van uw zorgverzekering bij ons, uw naam en geboortedatum Uw klantnummer en geboortedatum mag u zelf toevoegen op (de kopie van) het bewijs van inschrijving of betalingsbewijs als deze informatie hierop ontbreekt.

•  de looptijd van het lidmaatschap (periode en jaar)

 

 

Product Vergoeding lidmaatschap patiëntenvereniging Voorwaarden
•  het bedrag van het lidmaatschap dat u heeft betaald Het is belangrijk dat deze informatie duidelijk op het bewijs van inschrijving of betalingsbewijs staat. Soms staat de informatie op de rekening van uw lidmaatschap. Stuur in dat geval ook de rekening mee.
IZA Extra zorg 2 Max. € 25,- per kalenderjaar Zie bovenstaand
IZA Extra zorg 3 Max. € 25,- per kalenderjaar Zie bovenstaand
IZZ Zorgverzekering (VGZ voor de zorg)
Zorg voor de Zorg Max. € 25,- per kalenderjaar De kosten van het lidmaatschap van een patiëntenvereniging die is aangesloten bij de Patiënten Federatie Nederland of koepelorganisatie Ieder(in) of lidmaatschap van een door ons aangewezen organisatie. We vergoeden één lidmaatschap per jaar. Een overzicht van de door ons aangewezen organisaties vindt u op onze website. Bij de nota stuurt u een kopie van het bewijs van inschrijving en het betalingsbewijs mee.

 

Om uw declaratie soepel te kunnen verwerken, heeft IZZ de volgende informatie van u nodig.

Op de kopie van het bewijs van inschrijving staat duidelijk vermeld:

•  naam van de patiëntenvereniging of de door ons aangewezen organisatie

•  uw lidmaatschapsnummer

•  uw klantnummer, uw naam en geboortedatum Op het bewijs van betaling staat duidelijk vermeld:

•  naam van de patiëntenvereniging of de door ons aangewezen organisatie

•  uw lidmaatschapsnummer

•  het door u betaalde bedrag, uw naam en geboortedatum

•  de looptijd van het lidmaatschap (periode en jaar).

Zorg voor de Zorg + Extra 1 Max. € 25,- per kalenderjaar Zie bovenstaand
Zorg voor de Zorg + Extra 2 Max. € 25,- per kalenderjaar Zie bovenstaand
Zorg voor de Zorg + Extra

3

Max. € 25,- per kalenderjaar Zie bovenstaand
Menzis inclusief PMA

 

 

Product Vergoeding lidmaatschap patiëntenvereniging Voorwaarden
ExtraVerzorgd 2 Max. € 50,- per kalenderjaar U kunt terecht bij een patiëntenvereniging die is aangesloten bij de Patiëntenfederatie Nederland, het MIND Platform of Ieder(in). Kijk op de website van de NPCF, Ieder(in) of MIND Platform voor de aangesloten patiëntenverenigingen.

De kosten vraagt u terug met een bewijs van betaling. Hierop moeten de volgende gegevens staan:

 

–  naam, adres en woonplaats van de persoon die lid is geworden

–  de naam van de patiëntenvereniging.

–  voor welke periode u het lidmaatschap declareert

ExtraVerzorgd 3 Max. € 50,- per kalenderjaar Zie bovenstaand
PMA is een aanbieder van kortingen op diverse producten en verzekeringen. De PMA zorgverzekering biedt korting op zorgverzekeringen van Menzis. Iedereen kan gebruik maken van deze voordelen en acties.
National Academic
Aanvullend 1 Max. € 25,- per kalenderjaar Er is een vergoeding voor één lidmaatschap per jaar mogelijk. Een lidmaatschap van een patiëntenvereniging die is aangesloten bij de Patiënten Federatie Nederland, koepelorganisatie Ieder(in) of een door ons aangewezen organisatie.
Aanvullend 2 Max. € 25,- per kalenderjaar Zie bovenstaand
Aanvullend 3 Max. € 25,- per kalenderjaar Zie bovenstaand
Nationale Nederlanden
Comfort 100% Wij vergoeden de contributie en/of het inschrijfgeld van:

a.  één of meer patiëntenverenigingen;

b.  een kruisvereniging of thuiszorginstelling.

 

Een akkoordverklaring is niet nodig.

 

Definitie Patiëntenvereniging: een vereniging die opkomt voor de belangen van patiënten en consumenten in de gezondheidszorg en die (aspirant)lid is van of aangesloten is bij: de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF); de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland (CG-Raad); het Platform Verstandelijk Gehandicapten (Platform VG); het Landelijk Platform Geestelijke Gezondheidszorg (LPGGz).

Top 100% Zie bovenstaand
Promovendum
Royaal Max. € 25,- per kalenderjaar Er is een vergoeding voor één lidmaatschap per jaar mogelijk. Een lidmaatschap van een patiëntenvereniging die is aangesloten bij de Patiënten Federatie Nederland, koepelorganisatie Ieder(in) of een door ons aangewezen organisatie.

 

 

Product Vergoeding lidmaatschap patiëntenvereniging Voorwaarden
Ideaal Max. € 25,- per kalenderjaar Zie bovenstaand
Excellent Max. € 25,- per kalenderjaar Zie bovenstaand
Pro Life
Smallpolis Max. € 25,- per kalenderjaar Wij vergoeden de lidmaatschapskosten van een patiëntenvereniging en/of ouderenbond. Deze moeten dan wel aangesloten zijn bij de Patiëntenfederatie Nederland of Ieder(in). Hieronder vallen ook de Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV), Way of Life (NVP Jongeren), Helpende Handen, Dit Koningskind, Op weg met de ander, het Landelijk Platform GGZ (LPGGz) en de KBO-PCOB.

 

Voor het vergoeden hebben wij van u nodig:

 

–  Een kopie van de contributiebrief met daarop het contributiebedrag.

 

Of

 

–  Een kopie van de ledenpas én een bewijs van betaling (bankafschrijving).

 

Beiden moeten op naam staan van de persoon die gebruik wil maken van de vergoeding.

Mediumpolis Max. € 25,- per kalenderjaar Zie bovenstaand
Largepolis Max. € 25,- per kalenderjaar Zie bovenstaand
Extra Largepolis Max. € 25,- per kalenderjaar Zie bovenstaand
Univé ZEKUR
Extra ZEKUR Zorg (indien verzekerd) Max. € 25,- per kalenderjaar Je ontvangt een tegemoetkoming in de kosten van het lidmaatschap van een aangesloten thuiszorgorganisatie, of een patiëntenvereniging aangesloten bij Patiënten Federatie Nederland of koepelorganisatie Ieder(in). De vergoeding is voor maximaal 1 lidmaatschap per jaar. Een overzicht van

de door ons aangewezen organisaties vindt je op onze website.

 

 

Product Vergoeding lidmaatschap patiëntenvereniging Voorwaarden
VGZ
Zorgt Goed (let op dit is een collectieve verzekering, zie voor aangesloten ledenorganisatie: https://www.vgz.nl/zorgver zekering/altijd- welkom/overzicht- ledenorganisaties) € 25 per jaar U krijgt de kosten voor 1 lidmaatschap per jaar vergoed. U kiest zelf bij welke patiëntenvereniging u zich wilt aansluiten. Hier kunt u terecht:

–  Patiëntenvereniging, aangesloten bij Patiënten Federatie Nederland

–  Patiëntenvereniging, aangesloten bij koepelorganisatie Ieder(in)

 

U kunt de nota direct bij VGZ indienen via Mijn VGZ of de VGZ Zorg app.

 

Om uw nota zo snel mogelijk te betalen, heeft VGZ de volgende informatie van u nodig:

 

Bewijs van inschrijving Met hierop:

–  Naam van de patiëntenvereniging

–  Uw lidmaatschapsnummer

–  Uw klantnummer

–  Uw naam

–  Uw geboortedatum

 

Betalingsbewijs Met hierop:

–  Naam van de patiëntenvereniging

–  Uw lidmaatschapsnummer

–  Het bedrag dat u heeft betaald

–  Uw naam

–  Uw geboortedatum

–  De looptijd van uw lidmaatschap (periode en jaar)

Zorgt Beter (let op dit is een collectieve verzekering, zie voor aangesloten ledenorganisatie: https://www.vgz.nl/zorgver zekering/altijd- welkom/overzicht-

ledenorganisaties)

€ 25 per jaar Zie bovenstaand
Zorgt Best (let op dit is een collectieve verzekering, zie voor aangesloten ledenorganisatie: https://www.vgz.nl/zorgver zekering/altijd- welkom/overzicht-

ledenorganisaties)

€ 25 per jaar Zie bovenstaand
Royaal (let op dit is een collectieve verzekering, zie voor aangesloten ledenorganisatie: https://www.vgz.nl/zorgver zekering/altijd- welkom/overzicht-

ledenorganisaties)

€ 25 per jaar Zie bovenstaand

 

Optimaal (let op dit is een collectieve verzekering, zie voor aangesloten ledenorganisatie: https://www.vgz.nl/zorgver zekering/altijd- welkom/overzicht-

ledenorganisaties)

€ 25 per jaar Zie bovenstaand
Excellent (let op dit is een collectieve verzekering, zie voor aangesloten ledenorganisatie: https://www.vgz.nl/zorgver zekering/altijd-

welkom/overzicht- ledenorganisaties)

€ 25 per jaar Zie bovenstaand
Zorgzaam
Ster 5 Max. € 25,- per kalenderjaar U krijgt (een deel van) de kosten vergoed voor 1 lidmaatschap van:

 

·         een patiëntenvereniging, aangesloten bij Patiënten Federatie Nederland of Ieder(in)

·         een aangewezen organisatie: thuiszorgorganisatie, ouderenorganisatie of patiëntenorganisatie.

 

U kunt deze vergoeding gebruiken voor 1 lidmaatschap per jaar.

Voor uw vergoeding hebben wij deze informatie nodig:

·         De naam van de patiëntenvereniging of de aangewezen organisatie

·         Uw lidmaatschapsnummer bij deze vereniging of organisatie

·         Uw klantnummer van uw zorgverzekering bij ons

·         Uw naam en geboortedatum

·         De looptijd van het lidmaatschap (periode en jaartal)

·         Het bedrag van het lidmaatschap dat u heeft betaald

·         Het is belangrijk dat deze informatie duidelijk op het inschrijf- of betalingsbewijs staat.

 

U stuurt ons hiervoor:

 

 

·         Een kopie van het bewijs van inschrijving of het betaalbewijs.

 

Soms staat de informatie op de rekening van uw lidmaatschap. In dat geval stuurt u ook deze rekening op. U kunt dit direct bij ons indienen via Mijn Zorgzaam of de Zorgzaam Zorg app.

 

 

 

Product Vergoeding lidmaatschap patiëntenvereniging Voorwaarden
Zorg en Zekerheid
AV-Basis Max. € 20,- per kalenderjaar Wat wordt er vergoed? In aanmerking komen de kosten van het lidmaatschap van een patiëntenvereniging aangesloten bij Patiëntenfederatie Nederland (NPCF) of bij koepelorganisatie Ieder(in), per verzekerde, per kalenderjaar.

 

Wat zijn de voorwaarden voor vergoeding? Het moet een patiëntenvereniging zijn voor verzekerden met een chronische aandoening.

 

Welke kosten worden niet vergoed?

–  de contributies voor belangenorganisaties zijn voor uw eigen rekening;

–  donaties en steunend lidmaatschap.

AV-Standaard Max. € 20,- per kalenderjaar Zie bovenstaand
AV-GeZZin Max. € 20,- per kalenderjaar Zie bovenstaand
AV-Top Max. € 20,- per kalenderjaar Zie bovenstaand
AV-Plus Max. € 20,- per kalenderjaar Zie bovenstaand
AV-Totaal Max. € 20,- per kalenderjaar Zie bovenstaand
De AV-Totaal kunt u vanaf 1 januari 2019 niet meer nieuw afsluiten. Heeft u deze aanvullende verzekering nog? Dan behoudt u hem totdat u iets anders afsluit

 

 

 

 

Geen vergoeding van het lidmaatschap in de volgende aanvullende zorgverzekeringen
AZVZ
Aevitae B.V.
AnderZorg
BGZC
Besured
Bewuzt
CZ (behalve excellent en supertop polis, maar deze worden niet meer afgesloten)
CZdirect
DSW Zorgverzekeraar
Ditzo
Dominass
FBTO
FGD Zorg
FLKS
Hema
Hollandzorg
IAK

 

 

Interpolis
InTwente
Jaaah
Just
Mevas
OHRA (behalve Uitgebreid Vitaal, Extra Uitgebreid en Compleet polis, maar deze worden niet meer afgesloten)
ONVZ
PLUS gezond
PNOzorg
PolitieZorgpolis
Prima voor Elkaar
Quintes
Salland Zorgverzekeringen
StadHolland
UMC
UnitedConsumers (VGZ)
Univé Verzekeringen
VinkVink
Vrieling Zorgverzekering
VvAA
ZEM
Ziezo
Zilveren Kruis
ZorgDirect
Zorgcollectief FNV Menzis
a.s.r. Nederland