Mooiste van mijn werk: het contact met de collectant

Gelukkig vieren we vaak een 5-jarig jubileum!

 

Nancy den Oudsten (45) heeft 2 kinderen, is sinds 2011 regiocoördinator voor het Reumafonds en zet zich met hart en ziel in voor de jaarlijkse collecte. Ze is graag bezig, het is haar niet snel te druk. Van een dankwoord of lieve reactie krijgt ze nóg meer energie. “Meestal krijg ik een reactie als iemand iets niet leuk of goed vindt en zijn de mensen die blij en/of tevreden zijn stil en dan maakt het juist extra leuk als dit eens anders is.”

 

Werkzaamheden regiocoördinator

“Mijn belangrijkste taak is zorgen dat er voldoende vrijwilligers zijn voor de landelijke collecteweek; er op toezien dat er voorlichting wordt gegeven; ervoor zorgen dat mensen met elkaar in contact komen en dat er acties en evenementen worden opgezet waarbij aandacht wordt besteed aan de werving van nieuwe collectanten. Een regiocoördinator functioneert ook als de oren en ogen van het Reumafonds. Voor de reumaverenigingen ben ik de eerste contactpersoon voor vragen en opmerkingen. Mijn regio is de afgelopen jaren gegroeid, momenteel heb ik 200 comités onder mijn verantwoording, verdeeld in Brabant, Gelderland en Zuid-Holland. Het een fulltime werkweek.”

 

Jaarlijkse collecte: 3de week van maart

“Gedurende het hele jaar ben ik met de collecte bezig, de maanden voor de derde week van maart zijn extra druk want dan beginnen de voorbereidingen al. We willen dat zoveel mogelijk straten belopen worden. In mijn regio gaan ieder jaar meer dan 4300 vrijwilligers op pad. Zij worden aangestuurd door een organisator of wijkhoofd, zij zijn mijn contactpersonen. De organisator coördineert het geheel en is verantwoordelijk voor de administratie, het beheer van de collectebussen en de routes van de collectanten. Mijn taak is de coördinatie van de hele regio: dat al mijn contactpersonen worden voorzien van bussen, materialen, informatie over de procedure en indien nodig het actief ondersteunen van de werving van nieuwe collectanten en het optimaliseren van de indeling en de routes.”

 

Betrokken en trouwe doorzetters

“De gemiddelde opbrengst per collectebus is landelijk 58 euro maar dat kan enorm verschillen, afhankelijk van de route, het tijdstip, de hoeveelheid tijd en of de collectant nog een keer terug gaat als een deur niet wordt open gedaan. Deze voorbeelden en tips bespreek ik op vergaderingen voorafgaand aan de collecte of op een jubileummiddag of -avond als een vrijwilliger die al 5 jaar collecteert in het zonnetje wordt gezet! Dit komt gelukkig vaak voor en is een van de leukste dingen in mijn werk: de gesprekken met collectanten over wat ze meemaken aan de deur, soms hilarisch, soms echt niet leuk en bijna demotiverend. Om dan te horen waarom ze toch blijven collecteren, dat is mooi, vaak vanwege hun eigen ervaring met reuma of omdat ze zich voor een ander willen inzetten. Mijn ervaring is dat onze vrijwilligers doorzetters zijn, betrokken en trouw.”

 

Wat doen we met al dat geld?

“De landelijke collecte heeft ieder jaar een mooie opbrengst waar meer dan 50.000 vrijwilligers zich voor inzetten. Met het geld worden diverse onderzoeken en projecten gefinancierd maar het wordt ook gebruikt om de kwaliteit van leven van de reumapatiënt te verbeteren. Het Reumafonds krijgt geen subsidie en is afhankelijk van donaties, giften, nalatenschappen en dus ook de collecte. Deze laatste is belangrijk omdat dit aandacht voor het Reumafonds en de reumapatiënt oplevert. We zien de vraag naar informatie in de periode rond de collecteweek bij ons toenemen, zowel per telefoon als via de website. Wat het Reumafonds met het geld doet is altijd na te lezen op onze site. Hier wordt goed en open over gecommuniceerd.”