Reumavereniging Regio Eindhoven stopt per 31-12-2023


Tijdens de speciale Algemene Ledenvergadering heeft meer dan 10% (vereist aantal om de stemming geldig te maken) van de leden gestemd voor het opheffen van de vereniging.

 

 

Het gezamenlijke bestuur concludeert dat voor onze vereniging “Reumavereniging Regio Eindhoven” geen toekomst meer is, nadat de subsidie van ReumaNederland is beëindigd. De enige optie is om Reumavereniging Regio Eindhoven op te heffen en dit uiterlijk per 31-12-2023.

 

 

De belangrijkste redenen voor deze conclusie zijn:

 

Slechts een relatief kleine groep van leden is (buiten de beweeggroepen om) echt actief.

Het bestuur is tot de conclusie gekomen dat de vereniging niet meer levensvatbaar is nu de subsidie van ReumaNederland per 1 januari 2024 wordt stopgezet.