Privacyverklaring


Algemene Verordening Gegevensbescherming

Vanaf 25 mei 2018 gelden nieuwe, strengere privacyregels, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, kortweg de AVG. Reumavereniging Regio Eindhoven gaat zorgvuldig met uw gegevens om. Niet alleen vanwege de eisen die de wet stelt maar omdat wij het belangrijk vinden uw privacy te waarborgen. Op deze pagina kunt u lezen met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze gegevens bewaren en hoe u deze kunt inzien, wijzigen of laten verwijderen.

 

Welke gegevens van u zijn bij ons bekend?

Uw voor- en achternaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer(s), e-mailadres, geslacht, geboortedatum, bankrekeningnummer, datum lidmaatschap en bij welke beweeggroep u bent ingeschreven.

 

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Voor de ledenadministratie/ contributie, het versturen van het Contact en Reumawijzer, het verzenden van e-mails om uw vragen te beantwoorden of u te informeren over de activiteiten van de vereniging en we maken aparte lijsten voor activiteiten waarvoor u zich heeft aangemeld om uw aanwezigheid te controleren, zoals bij de beweeggroepen of de voorjaarsfietstocht.

 

Bewaren persoonsgegevens

We bewaren uw persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt of om te voldoen aan de wettelijke bewaarplicht. Onze medewerkers zijn wettelijk verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.

 

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U kunt ons verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens en om uw gegevens te laten wijzigen, aanvullen, verwijderen of af te schermen.

 

Wie hebben er inzage in uw persoonsgegevens?

Alleen de medewerkers die gaan over de ledenadministratie, het innen van de contributie, de verzending van het Contact en Reumawijzer en degenen die uw aanwezigheid noteren bij activiteiten en  beweeggroepen, hebben toegang tot (een deel van) uw persoonsgegevens. We geven uw gegevens nooit aan derden of andere organisaties.

 

Vragen en/of opmerkingen

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op via info@rveindhoven.nl of bel met onze penningmeester en vicevoorzitter José van der Velden: 040 226 49 05.