Al 18 jaar een luisterend oor voor reumapatiënten

interview met Antoinette Piepenbrock – van Schooten

 

Antoinette Piepenbrock van Schooten werkt sinds 1999 als verpleegkundig reumaconsulent (VRC) bij het Regionaal Reumacentrum van Máxima Medisch Centrum in Eindhoven. “Als eerste een dikke proficiat aan Reumavereniging Regio Eindhoven vanwege het 40-jarig jubileum. Zeker in deze tijd een hele mijlpaal waar de vereniging trots op mag zijn.” Met deze complimenten start het gesprek met Antoinette.

 

 

Voorlichting, ondersteuning en advies
“De toenmalige voorzitter van Reumavereniging Regio Eindhoven Henk van Gils heeft destijds de aanstelling voor VRC’s aangemoedigd bij de reumatologen in ons ziekenhuis. In het land was de functie van VRC in opkomst. Ik heb hiervoor een gespecialiseerde opleiding gevolgd. Door jaarlijks diverse landelijke scholingen te volgen, blijven wij van diverse ontwikkelingen op de hoogte. Samen met mijn collega hebben we deze functie neergezet tot wat het nu is. Mijn werkzaamheden bestaan grotendeels uit het geven van voorlichting, ondersteuning en advies. Dit gebeurt middels individuele gesprekken en groepsvoorlichtingen. Tijdens de groepsvoorlichting is er veel interactie met elkaar, wat het zowel voor de patiënt als voor mij erg interessant maakt. Onze patiënten hebben een vorm van reuma, maar ieder heeft zijn eigen verhaal.”

 

 

Alles over reuma
“Onderwerpen die besproken kunnen worden zijn onder andere: uitleg ziektebeeld, werking en bijwerkingen medicatie, therapietrouw, omgaan met de ziekte, vermoeidheid, het belang van bewegen en eventuele aanschaf van hulpmiddelen. De invloed van reuma op werk, gezin, relatie en seksualiteit kunnen eveneens aan bod komen. De laatste jaren zijn er meer vragen over wat de invloed van gezonde voeding bij reuma kan zijn. Ik stimuleer de patiënten een gezonde leefstijl aan te nemen. Het is belangrijk dat mensen bewust zijn van wat ze doen. Mensen kunnen zelf veel doen om goed met hun reuma om te gaan. Dit wordt ook wel zelfmanagement genoemd. Kortom, patiënten kunnen bij mijn collega en mij terecht met de meest uiteenlopende vragen over alles wat met reuma te maken heeft.”

 

 

Nieuwe ontwikkelingen
“In de afgelopen 18 jaar heb ik veel zien veranderen in de reumazorg. Een aantal voorbeelden hiervan zijn de komst van andere reumamedicatie zoals de biologicals en recent de nieuwe reumaremmers de zogenaamde JAnusKinase (JAK). Zorgverleners stellen samen met de patiënt een behandelplan op. Verder merken wij dat men zich beter voorbereidt op een bezoek aan het ziekenhuis. Andere veranderingen zijn het inzien van het eigen patiëntendossier, toename in het gebruik van internet en apps en de komst van de HandScan. Wat ook een grote verandering is, is dat er tegenwoordig bijna geen opnames meer in het ziekenhuis zijn voor de reumatologie. Vroeger werd men onder andere opgenomen voor immobilisatie, terwijl we tegenwoordig weten dat bewegen zeer belangrijk is.”

 

 

Fijne samenwerking
“Ik werk met veel plezier en ik zie het als een uitdaging dat een patiënt met veel vragen weer goed geïnformeerd naar huis gaat. Niet alleen de patiënt maar de partner of gezinsleden betrek ik er graag bij. Ik doe dit werk uiteraard niet alleen, wij zijn er samen, met een heel team. Ik vind de reumavereniging zeer waardevol. Ik promoot het dan ook om lid te worden van de vereniging. Dit kan zijn voor de beweeggroepen, allerlei verschillende activiteiten en de herkenning bij elkaar. Het initiatief om een jongerengroep, speciaal voor de leeftijd van 18 tot 50 jaar op te zetten, vind ik zeer goed. Ik ervaar een fijne samenwerking met de reumaverenigingen. Het zijn mensen die zich met veel enthousiasme inzetten voor hun vereniging.”

 

Miranda Engelen